Camp. Social 2019

Principal Els que Som Senderisme Enllaços Camp. Social 2019 Trajectes

 

Clasificacio:

Reglament

 

1.- Tot participant en el campionat haurà de pertànyer al Club i estar al corrent de la seua quota anual.

2.- És obligatori l'ús de l'equipatge del Club en cada una de les proves en què es desitge puntuar, la no utilització de dita equipación en una prova significarà que no puntuarà per al compute general de campionat. Només s'exculpara de la seua utilització a aquells membres del club que, per la seua recent incorporació no disposen encara de l'equipatge.

3.- Per a inscriure's en el campionat només serà necessària la participació en les diferents carreres.

4.- La inscripció en cada una de les carreres  anirà a càrrec de cada participant.

Desqualificacions:

-                   Per participar amb un dorsal assignat a un altre corredor/a.

-                   Per no realitzar la inscripció com a membre del Club.

-                   Per abandó del circuit delimitat per a la prova

-                   No vestir l'equipatge del Club, si no esta exonerat.

 Puntuació:

La puntuació s'obtindrà donant un nombre de punts equivalents al nombre de quilòmetres de cada carrera.

L'organització es reserva la possibilitat d'establir una classificació per categories si el nombre de participants del campionat és molt alt.

Per a això la inscripció es farà en funció de les taules següents:

 

Homes

SÉNIOR.................16a 39 anys

VETERÁ A........... 40 a 49 anys

VETERÁ B............. 50 en avant

 

Dones

SÉNIOR.................16 a 39 anys

VETERANA A....... 40 a 49 anys

VETERANA B....... 50 en avant      

No serà exigible per a la puntuació l'obtenció de trofeu, premi ni obsequi, conformant-se els participants únicament amb el resultat de la seua participació en la classificació general.

Premis: Tots els participants obtindran un diploma per la seua participació i poguera ser que també un obsequi.

Els tres primers obtindran un trofeu. L'organització es reserva la possibilitat d'ampliar els trofeus per categories.

 

Benetússer a 09 de Març de 2018